Documentații de atribuire

Documentație pentru depunerea ofertelor de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect: “Lucrări de reparații curente la clădirea principală a Ansamblului Folcloric 'Maria Tănase' din Craiova”

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Formulare

Anexe și declarații

Contract de lucrări

Documentație pentru depunerea ofertelor de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect: “Achizitionarea de aparatura sonorizare pentru sali de spectacole si pentru aer liber”

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Documentație pentru depunerea ofertelor de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect: “Servicii raschetare aproximativ 125 mp  parchet

Invitatie de participare

Documentație pentru depunerea ofertelor de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect: “Achizitionarea de vouchere de vacanta”

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Documentație pentru depunerea ofertelor de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect: “Achizitionare de servicii de cazare la hotel, servicii de restaurant si de servire a mesei in cadrul evenimentului 'Ziua municipiului Craiova, editia a XXII-a 2018”

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Documentație pentru depunerea ofertelor de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect: “Reparatie acoperis sediul Ansamblului Folcloric "Maria Tanase" Craiova - executie”

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Autorizatia de constructie + aviz

Formulare F1, F2 si F3 si Grafic investitie

Formulare

DTAC

PTh+DE+CS

Model contract

Documentație pentru depunerea ofertelor de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect: “Reparatie acoperis – elaborare documentatie de proiectare”

Invitatie de participare

Raport experiza tehnica

Specificatii tehnice

Documentație pentru depunerea ofertelor de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect: “Sistem de sonorizare pentru sali de spectacole si pentru aer liber”

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

Precizare la invitatia de participare

Documentație pentru depunerea ofertelor de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect: “Furnizare 1 buc remorca furgon cu usi spate”

Invitatie de participare

Caiet de sarcini

CI microbuz pag.1      CI microbuz pag.2

Documentație pentru depunerea ofertelor de preț în vederea atribuirii contractului de achiziție publică avand ca obiect: “Reparatie acoperis – elaborare documentatie de proiectare”

Invitatie participare depunere oferte documentatie de proiectare

Specificatii tehnice

Anunțuri

Concursuri

Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante - consilier juridic si dansator

Anunt rezultat final

Anunt rezultat interviu

Anunt examinare proba practica/scrisa

Rezultat selectie dosare

Anunt concurs

Examen promovare în grad/treaptă profesional/ă

Rezultate examen

Anunț examen promovare dansator

Examen promovare în grad/treaptă profesional/ă

Rezultate examen

Anunț concurs dansatori

Post contractual dansator

Anunt

Anunt concurs

Examen promovare in grad profesional dansatori

Rezultat final

Anunt concurs

Examen promovare in grad profesional

Rezultate examen - 28.09.2017

Anunt organizare examen - 13.09.2017

Concurs ocupare posturi vacante

Rezultat final examen - 11.05.2017

Rezultate interviu - 09.05.2017

Rezultate proba practica - 03.05.2017

Rezultate selectie dosare concurs ocupare posturi - 26.04.2017

Concurs ocupare posturi - 06.04.2017